+995571111808

icon

GE

+995571111808

icon

GE

+995571111808

icon

GE

+995571111808

icon

GE

არის კომპანიათა ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს ალტერნატიულ ენერგეტიკულ გადაწყვეტილებებს სახლებისთვის, ბიზნესისთვის და ქალაქებისთვის 

არის კომპანიათა ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს ალტერნატიულ ენერგეტიკულ გადაწყვეტილებებს სახლებისთვის, ბიზნესისთვის და ქალაქებისთვის

Solars Re-Energy Group

Illustration

ალექსანდრ ზიხორი

CEO & Founder

განახლებადი ენერგეტიკა-ეს არის გზა ადამიანისა და ბუნების ურთიერთსარგებლიანი პარტნიორობისკენ. მას მოაქვს სარგებელი არა მხოლოდ გარემოსთვის, არამედ წარმოადგენს მომგენიან ინვესტიციას ბიზნესისთვის.

Solars Re-Energy Group-ეს არის კომპანიათა ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს ალტერნატიულ ენერგეტიკულ გადაწყვეტილებებს სახლებისთვის, ბიზნესისთვის და ქალაქებისთვის. 2016 წლიდან ჩვენ ვახდენთ სოციალური სიმძლავრეების გენერირებას განახლებადი ენერგეტიკის სფეროში, შემუშავებული გვაქვს გადაწყვეტილებები კერძო, კორპორატიული და სახელმწიფო სექტორებისთვის.

Solars Re-Energy Group აქვს რეალიზებული 800 მეტი დასრულებული პროექტი. 2019 წელს ჩვენ გავხსენით წარმომადგენლობა გერმანიაში, ხოლო 2021 წელს საქართველოში. Solars Re-Energy Group აწარმოებს მზის პანელებს საკუთარი სავაჭრო ნიშნით ჩინეთში. კომპანიის საპროექტო, საინჟინრო და სამონტაჟო-სამშენებლო შტატი ითვლის 200 მეტ მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტს.

ჩვენ ვეხმარებით ჭარბად არსებულ გარემოს რესურსებს სარგებლის მოტანაში თანამედროვე ადამიანისთვის: შენობების განათებაში, გათბობაში, იმის ამოძრავებაში, რასაც ენერგიის გარეშე მოძრაობა არ შეუძლია.

Solars Re-Energy Group

Illustration

ალექსანდრ ზიხორი

CEO & Founder

განახლებადი ენერგეტიკა-ეს არის გზა ადამიანისა და ბუნების ურთიერთსარგებლიანი პარტნიორობისკენ. მას მოაქვს სარგებელი არა მხოლოდ გარემოსთვის, არამედ წარმოადგენს მომგენიან ინვესტიციას ბიზნესისთვის.

Solars Re-Energy Group-ეს არის კომპანიათა ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს ალტერნატიულ ენერგეტიკულ გადაწყვეტილებებს სახლებისთვის, ბიზნესისთვის და ქალაქებისთვის. 2016 წლიდან ჩვენ ვახდენთ სოციალური სიმძლავრეების გენერირებას განახლებადი ენერგეტიკის სფეროში, შემუშავებული გვაქვს გადაწყვეტილებები კერძო, კორპორატიული და სახელმწიფო სექტორებისთვის.

Solars Re-Energy Group აქვს რეალიზებული 800 მეტი დასრულებული პროექტი. 2019 წელს ჩვენ გავხსენით წარმომადგენლობა გერმანიაში, ხოლო 2021 წელს საქართველოში. Solars Re-Energy Group აწარმოებს მზის პანელებს საკუთარი სავაჭრო ნიშნით ჩინეთში. კომპანიის საპროექტო, საინჟინრო და სამონტაჟო-სამშენებლო შტატი ითვლის 200 მეტ მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტს.

ჩვენ ვეხმარებით ჭარბად არსებულ გარემოს რესურსებს სარგებლის მოტანაში თანამედროვე ადამიანისთვის: შენობების განათებაში, გათბობაში, იმის ამოძრავებაში, რასაც ენერგიის გარეშე მოძრაობა არ შეუძლია.

საქმიანობის მიმართულებები

Solars Re-Energy Home

მზის ენერგია კერძო სახლმფლობელობებისთვის

ინდივიდუალური მზის ელექტროსადგურები კერძო სახლმფლობელობებისთვის გენერაციის, ელექტროენერგიის ეკონომიის და დამატებითი შემოსავლის წყაროს მიზნით.

Solars Re-Energy Business

განახლებადი ენერგია ბიზნეს სექტორისთვის

ჩვენი მიზანია ხარჯების შემცირება ელექტროენერგიაზე ბიზნესისთვის 80% მდე, ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების წყალობით მსოფლიო მწარმოებლებისგან-ალტერნატიული ეკონომიკის სფეროს ლიდერებისგან.

Solars Re-Energy ElectriCity

ალტერნატიული ენერგია ქალაქების უსაფრთხოებისთვის და ენერგოდამოკიდებულებისთვის

ჩვენ შევიმუშავებთ ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგოგენერირებად პროექტებს, რომელიც გახდის ქალაქებს და უზარმაზარ ნაგებობებს ენერგოდამოკიდებულებს, იძლევა ეკონომიის და დამატებითი სარგებლის მიღების საშუალებას.

Solars Re-Energy Investments

კერძო და კორპორატიული ინვესტიციები განახლებად ენერგეტიკაში

ბაზარზე 5 წლიანი მუშაობის განმავლობაში ჩვენ განვახორციელეთ 40 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია უკრაინის განახლებადი ენერგეტიკის განვითარებაში, როგორც საკუთარი კაპიტალის, აგრეთვე გარედან მოზიდული ინვესტიციების.

Solars Re-Energy Home

მზის ენერგია კერძო სახლმფლობელობებისთვის

ინდივიდუალური მზის ელექტროსადგურები კერძო სახლმფლობელობებისთვის გენერაციის, ელექტროენერგიის ეკონომიის და დამატებითი შემოსავლის წყაროს მიზნით.

Solars Re-Energy Business

განახლებადი ენერგია ბიზნეს სექტორისთვის

ჩვენი მიზანია ხარჯების შემცირება ელექტროენერგიაზე ბიზნესისთვის 80% მდე, ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების წყალობით მსოფლიო მწარმოებლებისგან-ალტერნატიული ეკონომიკის სფეროს ლიდერებისგან.

Solars Re-Energy ElectriCity

ალტერნატიული ენერგია ქალაქების უსაფრთხოებისთვის და ენერგოდამოკიდებულებისთვის

ჩვენ შევიმუშავებთ ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგოგენერირებად პროექტებს, რომელიც გახდის ქალაქებს და უზარმაზარ ნაგებობებს ენერგოდამოკიდებულებს, იძლევა ეკონომიის და დამატებითი სარგებლის მიღების საშუალებას.

Solars Re-Energy Investments

კერძო და კორპორატიული ინვესტიციები განახლებად ენერგეტიკაში

ბაზარზე 5 წლიანი მუშაობის განმავლობაში ჩვენ განვახორციელეთ 40 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია უკრაინის განახლებადი ენერგეტიკის განვითარებაში, როგორც საკუთარი კაპიტალის, აგრეთვე გარედან მოზიდული ინვესტიციების.

ჩვენი უპირატესობები

icon

კომპანიის საინჟინრო ჯგუფის ზოგადი გამოცდილება განახლებადი ენერგეტიკის სფეროში ითვლის პროექტებს 340 მვტ მეტი საერთო სიმძლავრით

icon

რეალიზებულია 800 მეტი დასრულებული პროექტი

icon

ჩვენს მიერ დაყენებული მაღალკვალიფიციური ტექნოლოგიური მომსახურება

icon

პირდაპირი კონტრაქტები მსოფლიო მწარმოებლებისგან-ალტერნატიული ენერგეტიკის სფეროს ლიდერებისგან აღჭურვილობის მიწოდებაზე

icon

მოთხოვნილებათა დეტალური საპროექტო ანალიზი და საინჟინრო ანგარიში, რაც იძლევა ამოგების გარანტიას უმოკლეს ვადებში

icon

იურიდიული თანხლება ობიექტის ჩართვაზე და ექსპლუატაციაში შეყვანაზე, სერვისის მხარდაჭერა 24/7

ჩვენი უპირატესობები

icon

კომპანიის საინჟინრო ჯგუფის ზოგადი გამოცდილება განახლებადი ენერგეტიკის სფეროში ითვლის პროექტებს 340 მვტ მეტი საერთო სიმძლავრით

icon

რეალიზებულია 800 მეტი დასრულებული პროექტი

icon

ჩვენს მიერ დაყენებული მაღალკვალიფიციური ტექნოლოგიური მომსახურება

icon

პირდაპირი კონტრაქტები მსოფლიო მწარმოებლებისგან-ალტერნატიული ენერგეტიკის სფეროს ლიდერებისგან აღჭურვილობის მიწოდებაზე

icon

მოთხოვნილებათა დეტალური საპროექტო ანალიზი და საინჟინრო ანგარიში, რაც იძლევა ამოგების გარანტიას უმოკლეს ვადებში

icon

იურიდიული თანხლება ობიექტის ჩართვაზე და ექსპლუატაციაში შეყვანაზე, სერვისის მხარდაჭერა 24/7

ჩვენი გუნდი

Illustration

ალექსანდრ ზიხორი

CEO & Founder

უკრაინა

Illustration

ედუარდ შამოევი

Country CEО
Co-Founder

საქართველო

Illustration

ლევან ბაშარული

CFO
Co-Founder

საქართველო

Illustration

ალექსანდრ კუბანკინი

COO

უკრაინა

Illustration

მილან ჩეიპეში

Head of Sales

უკრაინა

Illustration

ზოლტან სიმჩაკი

Board Advisor

უკრაინა

ჩვენი გუნდი

Illustration

ალექსანდრ ზიხორი

CEO & Founder

უკრაინა

Illustration

ედუარდ შამოევი

Country CEО
Co-Founder

საქართველო

Illustration

ლევან ბაშარული

CFO
Co-Founder

საქართველო

Illustration

ალექსანდრ კუბანკინი

COO

უკრაინა

Illustration

მილან ჩეიპეში

Head of Sales

უკრაინა

Illustration

ზოლტან სიმჩაკი

Board Advisor

უკრაინა

პარტნიორები

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

კონტაქტები

დაგრჩათ კითხვები?


დატოვეთ განაცხადი და ჩვენ გადმოგირეკავთ

Спасибо!

В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер

Can't send form.

Please try again later.

კონტაქტები

დაგრჩათ კითხვები?


დატოვეთ განაცხადი და ჩვენ გადმოგირეკავთ

Спасибо!

В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер

Can't send form.

Please try again later.

რა არის მეს?

მეს (მზის ელექტროსადგური)- ეს არის ტექნიკური აღჭურვილობის კომპლექსი, რომელსაც შეუძლია მზის ენერგიის აკუმულირება და მისი გარდაქმნა ელექტროენერგიაში. სტანდარტული სისტემა, რომელიც მუშაობს მზის ენერგიის (ჰელიოენერგია) ხარჯზე შედგება რამოდენიმე კონსტრუქციული ელემენტისგან. მათ მიეკუთვნება:
პანელი-ნახევრადგამტარიანი უჯრედების განსაზღვრული რაოდენობის ნაკრები, რომელიც დადგმულია მაღალი სიმტკიცის მქონე მინით დაფარულ მყარ ფუძეზე; კონტროლერი-მოწყობილობა, რომელიც ამოწმებს დატენვის სიმძლავრეს;მაგროვებლები (აკუმულატორის ელემენტები);ინვერტორი-ხელსაწყო, რომელიც გარდაქმნის მუდმივ დენს ცვლადში.
კომპანია Solars Re-Energy Group გთავაზობთ მზის ელექტროსადგურების გამზადებულ კომპლექტებს, რომლის დაყენებაც შესაძლებელია სახლების სახურევებზე, ფასადებზე, სპეციალურ კონსტრუქციებზე ან ამ მიზნებისთვის განკუთვნილ ტერიტორიებზე.

რატომ ღირს მზის ელექტროსადგურის შეძენა?

მზის ელექტროსადგურს შეუძლია სრულად უზრუნველყოს კერძო ობიექტები ელექტროენერგიით. აგრეთვე მეს შეუძლია იყოს კვების სარეზერვო წყარო.
მეს გამოყენების მნიშვნელოვან უპირატესობათა რიცხვს მიეკუთვნება:
ეკოლოგიურობა (ელექტროენერგიის მიღება ხდება გარემოსათვის ზიანის მიყენების გარეშე);რესურსის აღდგენის მაღალი ხარისხი;ცენტრალურ ელექტროკომუნიკაციებზე დამოკიდებულობის არ არსებობა;ფუნქციონირების სტაბილურობა (ძაბვის სხვაობების და შეფერხებების არ არსებობა სისტემაში ავარიული სიტუაციების ხარჯზე);ამოღების მოკლე პერიოდი; გამოყენება რეგიონებში, სადაც არ არის ცენტრალიზებული ელექტროქსელები.
ქსელური მზის ელექტროსადგურები იძლევა კომუნალურ მომსახურებებზე ეკონომიის და შემოსავლის მიღების საშუალებას ნამეტების გაყიდვაზე საქალაქო ან რეგიონალურ ელექტროქსელში. ელექტროენერგიის ეფექტიანი წარმოება შესაძლებელია მზიანი დღეების საკმარისი რაოდენობისას რეგიონში.

რატომ ღირს ჩვენი კომპანიის მომსახურებით სარგებლობა?

2016 წლიდან კომპანია Solars Re-Energy Group რეალიზებული აქვს 800 მეტი დასრულებული პროექი ალტერნატიული ენერგეტიკის სფეროში.ჩვენს მიერ დაპროექტებული ობიექტების საერთო სიმძლავრე შეადგენს 340 მვტ, რეალიზებულის კი 50 მვტ მეტს.2019 წელს ჩვენ გავხსენით წარმომადგენლობა გერმანიაში პროექტების რეალიზაციისთვის ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ხოლო 2021 წელს საქართველოში.Solars Re-Energy Group აწარმოებს მზის პანელებს საკუთარი სავაჭრო მარკით ჩინეთში.კომპანიის საპროექტო, საინჟინრო და სამონტაჟო-სამშენებლო შტატი ითვლის 200 მეტ მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტს.