+995577984432

+995577984432

+995577984432

+995577984432

Solars Re-Energy ElectriCity

განახლებადი ენერგია ქალაქების უსაფრთხოებისთვის და ენერგოდამოუკიდებლობისთვის

Solars Re-Energy Group გადაწყვეტილებები

icon

ქუჩების უსაფრთხო განათება.

icon

შორსმყოფი და ძნელად მისაღწევი რაიონების ელექტროფიკაცია.

icon

უსაფრთხოება გზაზე: ქვეითთა ინოვაციური გადასასვლელები, შუქნიშნები, გადაწყვეტილებები ქუჩის ვიდეოკამერებისთვის.

icon

არქიტექტურული ნაგებობები მზის პანელების ინტეგრაციით.

Solars Re-Energy Group გადაწყვეტილებები

icon

ქუჩების უსაფრთხო განათება.

icon

შორსმყოფი და ძნელად მისაღწევი რაიონების ელექტროფიკაცია.

icon

უსაფრთხოება გზაზე: ქვეითთა ინოვაციური გადასასვლელები, შუქნიშნები, გადაწყვეტილებები ქუჩის ვიდეოკამერებისთვის.

icon

არქიტექტურული ნაგებობები მზის პანელების ინტეგრაციით.

პროექტები ქალაქებისთვის და ნაგებობებისთვის

ალტერნატიული ენერგეტიკის სფეროში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვით, ჩვენ ვახორციელებთ ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგოგენერირებად პროექტებს, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქებისა და შენობა-ნაგებობების ენერგოდამოუკიდებლობას, იძლევა ეკონომიის და დამატებითი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას.

ეკოლოგიურად მრავალფუნქციური დასვენების ზონა

ტექნოლოგიურად მრავალფუნქციური დასვენების ზონა, რომელიც მუშაობს მზის ენერგიაზე, წარმოადგენს კვების წყაროს გაჯეტებისა და სხვა მაკომპლექტებელთათვის, ხოლო ღამით იგი ასრულებს სკვერების განათების ფუნქციას დაგროვილი ენერგიის წყალობით.

გაჩერებები საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის

ეკოლოგიური გაჩერებები საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, რომელშიც გათვალისწინებულია ინტერნეტზე წვდომის წერტილები და საინფორმაციო ტაბლო. ეს კომპლექტები სრულად ავტონომიურია, რადგან იყენებენ მზის პანალების მიერ წარმოებულ ენერგიას.

ავტონომიური მზის განათება

მზის პანელების წარმოების სრულყოფილების ხარჯზე, მზის ფარნები უზრუნველყოფს საიმედო განათებას და წარმოადგენს ეკონომიკურად მომგებიან გადაწყვეტილებას, რადგან გამორიცხავს ელექტრომომარაგების ცენტრალიზებული ქსელების გაყვანის აუცილებლობას და არ საჭიროებს ელექტროენერგიის საფასურის ყოველთვიურ გადახდას.

ტექნოლოგიური მზის სკამები

სკამები აღჭურვილია ფიტოელექტრული პანელებით, რაც ხდის მათ ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიის წყაროდ, რომელიც გამოიყენება მობილური ტელეფონების, გაჯეტების (USB - როზეტების ან უსადენო დამტენი მოწყობილობების მეშვეობით) დასატენად. გარდა ამისა, სკამში ინტეგრირებულია შუქის მოდული მის გასანათებლად.

ავტომობილების პარკირება

ავტომობილების პარკირების ზონები იკავებს ძალიან დიდ ფართებს. ამ პრობლემის გადაწყვეტას წარმოადგენს მზის პანელებიანი გადახურვის დაყენება პარკირებისთვის და გენერირებული ელექტროენერგიის გამოყენება ავტომობილების დასატენად. მზის პანელებიანი გადახურვა წარმოადგენს ეფექტიან გადაწყვეტილებას იმ კომპანიებისთვის, რომლებსაც დიდი რაოდენობით ელექტროენერგია ესაჭიროებათ.

 დაგრჩათ კითხვები?


დატოვეთ განაცხადი და ჩვენ გადმოგირეკავთ

Спасибо!

В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер

Can't send form.

Please try again later.

დაგრჩათ კითხვები?


დატოვეთ განაცხადი და ჩვენ გადმოგირეკავთ

Спасибо!

В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер

Can't send form.

Please try again later.

ავტონომიური ელექტროენერგიის უპირატესობა

ეკოლოგიურობა და უსაფრთხოება - ალტერნატიული ელექტროენერგიის გამომუშავების მთავარი უპირატესობებია. მზის ელემენტების გამოყენებას აგრეთვე აქვს მთელი რიგი დადებითი მხარეები:
● ფულის ეკონომია;● უფასო რესურსის მიღება ელექტროენერგიის გამომუშავებისთვის;● ცენტრალიზებული ენერგოსისტემისგან დამოუკიდებლობა, რომელში მომხდრმა ავარიებმა და შეფერხებებმაც შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს მუშაობის რეჟიმზე; ● ელექტროობიექტების უზრუნველყოფის შესაძლებლობა იქ, სადაც მომარაგების ალტერნატივა არ არსებობს.
სწორად დაყენებული მზის ელემენტის მეშვეობით ჩადებული ინვესტიციის ამოღება უმოკლეს ვადებში იქნება შესაძლებელი.
ალტერნატიული ენერგეტიკის სფეროში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვით, Solars Re-Energy Group ახორციელებს ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგოგენერირებად პროექტებს, რომელიც ხდის ქალაქებს და სხვადასხვა ტიპის შენობა-ნაგებობებს ენერგოდამოუკიდებელს, იძლევა ეკონომიისა და დამატებითი მოგების მიღების შესაძლებლობას.