+995577984432

+995577984432

+995577984432

+995577984432

კონფიდენციალურობის და პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკა

რედაქცია: 7 მაისი 2021 წელი

ჩვენ, Solars Re-Energy Group (შემდგომში ასევე მოიხსენიება როგორც "ჩვენ", "ჩვენი", "ჩვენ" და ა.შ.), ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით კონფიდენციალურობას. გამჭვირვალობა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია, ამიტომ ჩვენი კონფიდენციალურობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა (შემდგომში - "კონფიდენციალურობის პოლიტიკა") მიზნად ისახავს თქვენი პირადი მონაცემების მაღალი დონის დაცვას. დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ თქვენი პირადი ინფორმაცია არ გადაეცემა მესამე პირებს და არ გამოიყენება სხვა სახით, გარდა ამ კონფიდენციალურობის დებულებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება შემოიფარგლება ამ კონფიდენციალურობის დებულებით. აღნიშნული დოკუმენტი აღწერს ჩვენს კონფიდენციალურობის პრაქტიკას, განსაზღვრავს იმ ინფორმაციის ჩამონათვალს, რომელიც თქვენ შესახებ შეგროვდება Solars Re-Energy Group ვებ-გვერდის https://solars.group (შემდგომში მოხსენიებული როგორც "ვებ-გვერდი") გამოყენებისას. ასევე, იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იქნება გამოყენებული ეს მონაცემები და თუ როგორ შეგიძლიათ აკონტროლოთ მათი შეგროვება, შეცვლა და /ან წაშლა. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ამ ვებ-გვერდის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ამ ვებ-გვერდის გამოყენებამდე, რომ გაიგოთ ჩვენი შეხედულებები და ჩვენი მოქმედი პრაქტიკა თქვენს პირად მონაცემებთან დაკავშირებით. თუ არ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის დებულებას, გთხოვთ, ნუ გამოიყენებთ ამ ვებ-გვერდს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევიტანოთ ცვლილებები აღნიშნული კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზის გამო. აღნიშნული ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნდება ამავე გვერდზე. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ბოლო ცვლილებების თარიღი მითითებულია იმავე გვერდის თავში.

Ვინ ვართ ჩვენ?

ჩვენ ვართ Solars Re-Energy ჯგუფი. ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აღნიშნული გვერდის ბოლოში. მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულების შესაბამისად, ჩვენ ვართ პერსონალური მონაცემების მაკონტროლებელი, რომლებიც დამუშავებულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

რა მონაცემებს ვაგროვებთ ჩვენ?

Solars Re-Energy Group აგროვებს შემდეგ მონაცემებს:

Თქვენი სახელი; Თქვენი ტელეფონის ნომერი; Თქვენი ელ - ფოსტის მისამართი; თქვენს შესახებ სხვა ინფორმაცია, რომელსაც გაგვიზიარებთ ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით, ვებ-გვერდის, სოციალური ქსელების ან სხვა საშუალებით; სხვა ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია და რომელიც ჩვენ უნდა შევაგროვოთ იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ მომსახურება და შევასრულოთ ხელშეკრულებით თქვენთან აღებიული ვალდებულება.

მონაცემები, რომელსაც თქვენგან ვაგროვებთ ვებ-გვერდის გამოყენებისას, მოიცავს:

აგრეგირებული მონაცემები (მაგ. სტატისტიკური, დემოგრაფიული მონაცემები), ტექნიკური ინფორმაცია, მათ შორის IP მისამართი, ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, დროის ზონის პარამეტრები, ბრაუზერის დანამატის ტიპები და ვერსიები, ოპერაციული სისტემის და პლატფორმის ტიპები; ინფორმაცია ვებ-გვერდზე თქვენი ვიზიტის შესახებ, მათ შორის URL, მდებარეობის ინფორმაცია, ვებ-გვერდზე მოძრაობის მარშრუტები (თარიღისა და დროის ჩათვლით), ინფორმაცია ინტერნეტ პროვაიდერის შესახებ, ინფორმაცია თქვენს მიერ ნანახი ან ძებნილი სერვისების შესახებ, სერვერის რეაგირების დრო, ჩატვირთვა შეცდომები, გარკვეულ გვერდებზე ვიზიტების ხანგრძლივობა, ინფორმაცია გვერდის ინტერაქციის შესახებ (გადახვევა, დაწკაპუნება და მაუსის გადაფარვა), მდებარეობის ინფორმაცია, გვერდის გასასვლელად გამოყენებული მეთოდები, ნებისმიერი ტელეფონის ნომერი ან სოციალური ქსელის პროფილი, რომელსაც იყენებთ ჩვენთან დასაკავშირებლად.

Solars Re-Energy Group არ აგროვებს რაიმე პერსონალურ კატეგორიას თქვენს შესახებ, როგორიცაა ინფორმაცია თქვენი რასის ან ეთნიკური ნიშნის, რელიგიური ან ფილოსოფიური მრწამსის, სექსუალური ცხოვრების, სექსუალური ორიენტაციის, პოლიტიკური მოსაზრებების, კავშირის წევრობის, თქვენი ჯანმრთელობის, გენეტიკური ჯანმრთელობის შესახებ. აგრეთვე, ბიომეტრიულ მონაცემებს, ფინანსურ ინფორმაციას, დანაშაულებრივ ქმედებებს.
ეს ვებ-გვერდი არ არის გათვლილი ბავშვებისთვის და ჩვენ არ ვაგროვებთ მათ პირად ინფორმაციას. თუ თქვენ ხართ 16 წლამდე ასაკის (ან თქვენს ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ნებისმიერი სხვა ასაკი), გთხოვთ, ნუ გამოიყენებთ ვებ-გვერდს ან დაგვიკავშირდით და მიუთითეთ თქვენი მშობლის ან კანონიერი მეურვის თანხმობა.

შეგროვებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღწერილი მიზნებისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას იმის შესახებ, თუ რა ინფორმაციას იყენებენ და რა იურიდიულ საფუძველზე.

რა მონაცემებს ვაგროვებთ მესამე მხარის სახელით?

Solars Re-Energy Group აგროვებს შემდეგ მონაცემებს მესამე მხარის სახელით:

 მონიტორინგის ტექნოლოგიებს, როგორიცაა cookies, შუქურებს, ტეგებსა და სკრიპტებს, ჩვენი პარტნიორების, ანალიტიკოსების ან მომსახურების მიმწოდებლების მიერ. ეს ტექნოლოგიები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტენდენციების ანალიზისთვის, ვებ-გვერდის ადმინისტრაციისთვის, თქვენს მოქმედებას ვებ-გვერდზე და დემოგრაფიული ინფორმაციის შეგროვების მიზნით, ჩვენი მომხმარებლის ბაზის შესახებ, მთლიანობაში. მოთხოვნილებისამებრ მივიღოთ ანალიზი და მონაცემები, რომლებიც დაფუძნებულია ამ ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, ამ კომპანიების მიერ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე აგრეგირებულ საფუძველზე.

ვის მონაცემებს ვაგროვებთ?

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, თუ:

თქვენ ხართ ჩვენი კლიენტი ან ხართ დაინტერესებული; თქვენ იყენებთ ჩვენს მიერ მოწოდებულ მომსახურებებს; თქვენ ხართ ის, ვისაც გვსურს შევთავაზოთ ან რეკლამა გავუწიოთ ჩვენს მომსახურებას; თქვენ ხართ ჩვენი კონტრაქტორი ან გამოხატეთ თქვენი ინტერესი, რომ ჩვენთან იმუშაოთ.

რა მიზნით ვაგროვებთ თქვენს მონაცემებს?

ინფორმაცია, რომელიც გროვდება თქვენს შესახებ, გამოიყენება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად და მხოლოდ შემდეგი მიზნებისთვის:

 ვებ-გვერდის ფუნქციონირებისა და ადმინისტრირების უზრუნველყოფა შიდა ოპერაციების ჩასატარებლად, პრობლემების აღმოფხვრა, მონაცემთა ანალიზი, ტესტირება, კვლევა, სტატისტიკის შეგროვება და კვლევები; ვებ-გვერდის გაუმჯობესება, რათა ვუზრუნველვყოთ მისი შინაარსის ყველაზე ეფექტურად წარმოდგენა; სარეკლამო კამპანიის ეფექტურობის შეფასება და შესაბამისი რეკლამის გავრცელება; მომსახურების და მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება, მოთხოვნის საფუძველზე; კონტაქტი და შეხვედრების ორგანიზება, ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესებიდან გამომდინარე; მოთხოვნილი თეთრი ფურცლის მიწოდება; თქვენს კითხვებზე და კომენტარებზე პასუხის გაცემა; ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების, ღონისძიებებისა და თქვენი ინტერესების შესაბამისი სხვა მასალების შესახებ (მაგალითად, ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაცია, ტენდენციები და ჩვენი სიახლეები); Solars Re-Energy Group- სა და ჩვენს კლიენტებსა და მომხმარებლებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობების ადმინისტრირება (მოლაპარაკებები, ხელშეკრულებების გაფორმება და შესრულება); ბიზნეს ურთიერთობებისა და კომუნიკაციების განვითარება და / ან შენარჩუნება, ჩვენი ახალი პროდუქტებისა და სერვისების პოპულარიზაცია, შეხვედრებზე, ღონისძიებებზე მოწვევა და მათი ორგანიზება ჩვენი კანონიერი ინტერესებიდან გამომდინარე.

Solars Re-Energy Group გამოიყენებს თქვენს პირად ინფორმაციას მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც იგი შეგროვდა, თუ არ ჩავთვლით, რომ მისი გამოყენება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია თავდაპირველი მიზნის შესაბამისად. თუ Solars Re-Energy Group საჭიროებს თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენებას სხვა მიზნებისთვის, ჩვენ შეგატყობინებთ და მოგაწვდით იურიდიულ საფუძველს, რომელიც ამის საშუალებას მოგვცემს. ჩვენ არ ვყიდით თქვენს პირად ინფორმაციას.

სად ვინახავთ და ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს?

ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაცია ინახება და დამუშავებულია ევროპაში, სადაც განთავსებულია Solars Re-Energy Group- ის სერვერები.

ჩვენ არ ვუზიარებთ მესამე პირებს თქვენს შესახებ შეგროვებულ ინფორმაციას, მათ შორის, პირად მონაცემებს. თუ თქვენ იმყოფებით ევროკავშირში ან ევროპულ ეკონომიკურ ზონაში, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ გადავცემთ ინფორმაციას, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებს, ევროკავშირის ან ევროპის ეკონომიკური სივრცის ფარგლებს გარეთ.

როგორ ვინახავთ თქვენს მონაცემებს?

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენი პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება. Solars Re-Energy Group იცავს თქვენს პირად მონაცემებს, ისევე როგორც საკუთარ ინფორმაციას, კერძოდ, იგი ინახავს უსაფრთხო სერვერებზე, რომლებზეც წვდომა აქვს მხოლოდ Solars Re-Energy Group- ის პერსონალს, ჩვენ ვიცავთ საყოველთაოდ აღიარებულ ინდუსტრიულ სტანდარტებს პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოების ნებისმიერი დარღვევისთვის და დარღვევის შემთხვევაში შეგატყობინებთ თქვენ და შესაბამის მარეგულირებელს, როდესაც ამას მოქმედი კანონი მოითხოვს.

Solars Re-Energy Group. პასუხისმგებლობით ეკიდება თქვენი პირადი მონაცემების დაცვას, მაგრამ, სამწუხაროდ, ინტერნეტით მონაცემთა გადაცემის არცერთი მეთოდი ან ელექტრონული შენახვის მეთოდი არ არის ბოლომდე დაცული. ჩვენ ვერ უზრუნველვყოფთ ნებისმიერი ინფორმაციის აბსოლუტურ უსაფრთხოებას, რომელსაც თქვენ გადასცემთ, ან გარანტიას მოგცემთ, რომ თქვენი ინფორმაციის წვდომა, გამჟღავნება, შეცვლა ან განადგურება შეუძლებელია ჩვენი რომელიმე ფიზიკური, ტექნიკური ან მენეჯმენტის უსაფრთხოების სისტემის დარღვევის / წარუმატებლობის / გატეხვის შედეგად.

რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს მონაცემებს?

Solars Re-Energy Group შეინახავს თქვენს პირად მონაცემებს, სანამ ეს აუცილებელია იმ მიზნების მისაღწევად, რისთვისაც თავდაპირველად შეგროვდა. ამის შემდეგ ისინი წაიშლება ან დაარქივდება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს აუცილებელია, ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების ან სხვა კანონიერი მიზნის მისაღწევად.

პერსონალური ინფორმაციის შენახვის შესაბამისი პერიოდის დასადგენად, ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ ამ ინფორმაციის მოცულობით, ხასიათითა და კონფიდენციალურობით.

თუ თქვენ ჩვენი კლიენტი ან პოტენციური კლიენტი ხართ, ჩვენ შევინახავთ თქვენს პირად მონაცემებს მათი შეგროვებიდან არა უმეტეს სამი წლის განმავლობაში, თუ ამ მიზნების შესაბამისად სხვა ვადა არ იქნება გამოყენებული.

რა იურიდიულ საფუძველზე ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს?

Solars Re-Energy Group ეყრდნობა რიგ სამართლებრივ საფუძვლებს თქვენი პირადი მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზნით, კერძოდ:

 ჩვენ მივიღეთ თქვენი თანხმობა თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული ერთი ან მეტი კონკრეტული მიზნისთვის, რომლის გაუქმება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ; პირადი მონაცემების დამუშავება აუცილებელია: - სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება და თქვენთვის მომსახურების გაწევა; - შეასრულონ იურიდიული ან მარეგულირებელი ვალდებულებები, რომლებსაც სასამართლო ავალებს, ან აღასრულებს ან იმოქმედებს ნებისმიერი წარმოქმნილი ან დამტკიცებული სამართლებრივი სარჩელი; - ჩვენი ან სხვა პირის მიერ გატარებული მიზნებისათვის, იმ პირობით, რომ ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს კანონიერი ინტერესები არ შელახავს თქვენს ინტერესებს ან ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, რაც მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დაცვას.

ვის შეგვიძლია გავუმჟღავნოთ თქვენი მონაცემები?

Solars Re-Energy Group პატივს სცემს თქვენს საიდუმლოებას. ჩვენ არ გავუზიარებთ თქვენს სახელს, ელ.ფოსტის მისამართს ან სხვა პირად ინფორმაციას მესამე პირებს თქვენი თანხმობის გარეშე, გარდა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა.

Solars Re-Energy Group– მა შეიძლება გაამჟღავნოს თქვენი პირადი ინფორმაცია მიმღებების შემდეგ კატეგორიებს:შესაბამისი მესამე მხარეები, მათ შორის, ჩვენი კონტრაქტორები, თანამშრომლები, მომსახურების მიმწოდებლები და პარტნიორები, რომლებმაც უნდა შეასრულონ სახელშეკრულებო ვალდებულებები; ჩვენი აუდიტორები, იურიდიული და / ან სხვა პროფესიონალური კონსულტანტები; სამართალდამცავი და / ან მარეგულირებელი ნებისმიერი კომპეტენტური ორგანო, სამთავრობო სააგენტო, სასამართლო ან სხვა მესამე მხარე, სადაც ინფორმაციის გამჟღავნება აუცილებელია: - მოქმედი კანონების ან რეგულაციების შესაბამისად; - მათი კანონიერი უფლებების დამკვიდრება, განხორციელება ან დაცვა; - დაიცვას თქვენი სასიცოცხლო ან სხვა პირის სასიცოცხლო ინტერესები. ნებისმიერი სხვა პირი, რომელსაც თქვენი წინასწარი თანხმობა აქვს ამგვარი ინფორმაციის გამჟღავნებაზე; ჩვენი რეკლამის განმთავსებლები და სარეკლამო ქსელები, რომელთაც სჭირდებათ საერთო ინფორმაცია ჩვენი მომხმარებლების შესახებ, შესაბამისი რეკლამების ასარჩევად და მომსახურებისთვის; ჩვენი ანალიტიკოსები და საძიებო სისტემის პროვაიდერები ვებ-გვერდის ოპტიმიზაციის მიზნით.

რა უფლებები გაქვთ პირადი ინფორმაციისა და პირადი მონაცემების დასაცავად?

კანონის შესაბამისად, Solars Re-Energy Group სურს დარწმუნდეს, რომ თქვენ სრულყოფილად იცნობთ თქვენი მონაცემთა დაცვის ყველა უფლებას. ჩვენი ვებ-გვერდიი თითოეულ მომხმარებელს აქვს შემდეგი უფლებები:

წვდომისა და მობილობის უფლება: შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს პირად ინფორმაციაზე წვდომა, ასევე პირადი ინფორმაციის ასლი ადვილად მისაწვდომი ფორმატით, რომელშიც აიხსნება თუ როგორ გამოიყენება ეს ინფორმაცია; შესწორების უფლება: შეგიძლიათ მოითხოვოთ ნებისმიერი არასწორი ან არასწორი პირადი მონაცემების გამოსწორება, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს შესახებ; მონაცემების წაშლის მოთხვნის უფლება: გარკვეულ გარემოებებში, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლა, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომლის დაცვასაც ვითხოვთ კანონის, რეგულაციების შესაბამისად, ან დავიცვათ Solars Re-Energy Group- ის უსაფრთხოება, მთლიანობა და მთლიანობა; დავიწყების უფლება: შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების წაშლა გარკვეულ გარემოებებში (მაგალითად, თუ პერსონალური მონაცემები თქვენ მოგვაწოდეთ და აღარ დაგვჭირდება ამის დამუშავება); დამუშავების წინააღმდეგ გასაჩივრების უფლება: ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც თქვენს პირად ინფორმაციას ვამუშავებთ ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესებიდან გამომდინარე ან საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, თქვენ შეიძლება წინააღმდეგი იყოთ ასეთი დამუშავებისა. ასეთ შემთხვევებში, ჩვენ შევაჩერებთ თქვენი ინფორმაციის დამუშავებას, თუ არ გვაქვს დამუშავების გაგრძელების სამართლებრივი საფუძველი ან თუ ის არ დაგვჭირდება სხვა იურიდიული მიზეზების გამო; დამუშავების აკრძალვის უფლება: ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პირად ინფორმაციას, თქვენ, ასევე გაქვთ უფლება შეზღუდოთ ან აკრძალოთ თქვენი პირადი მონაცემების გამოყენება; თანხმობის მოხსნის უფლება: თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა თქვენი ინფორმაციის დამუშავებაზე, რის შემდეგაც დამუშავება შეწყდება.

თქვენ არ უნდა გადაიხადოთ თქვენს პირად ინფორმაციაზე წვდომისთვის ან ზემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე უფლების გამოყენებისთვის. ამასთან, Solars Re-Energy Group- მა შეიძლება დააკისროს გონივრული გადასახადი ან უარი თქვას თქვენი მოთხოვნის შესრულებაზე, თუ იგი აშკარად უსაფუძვლო, განმეორებადი ან გადაჭარბებულია.

ჩვენ ვცდილობთ ვუპასუხოთ ყველა ლეგიტიმურ მოთხოვნას ერთი თვის განმავლობაში. ამასთან, ჩვენ უფრო მეტი დრო დაგვჭირდება, თუ თქვენი მოთხოვნა რთულია, ან თუ რამდენიმე მოთხოვნა გაქვთ შეტანილი. ამ შემთხვევაში, ჩვენ შეგატყობინებთ.

Сookies

ჩვენი ვებ-გვერდი იყენებს ქუქი-ფაილებს მისი მუშაობის გასაუმჯობესებლად. ქუქი არის პატარა ტექსტური ფაილი (ხშირად უნიკალური იდენტიფიკატორის ჩათვლით) თქვენს კომპიუტერში ან სხვა მოწყობილობაზე, რომელიც ინახავს ინფორმაციას ვებ-გვერდზე თქვენი წინა მოქმედებების შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და თვალთვალის სხვა ტექნოლოგიებს, როგორიცაა ონლაინ იდენტიფიკატორი, ქუქი-ფაილები, ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართები, მოწყობილობის იდენტიფიკატორი, ბრაუზერის ინფორმაცია (მათ შორის URL ბმულები), მომხმარებლის ID, ელ.ფოსტის ფაილები, სახელის ფაილები, დროის ფაილები და ა.შ. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ შესაბამისმა სპეციალისტებმა აღიარონ ინდივიდუალური მომხმარებლები ვებ-გვერდე შესვლისას, შეაფასონ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენება და გააუმჯობესონ მისი შინაარსი, გააანალიზონ ტენდენციები და სტატისტიკა, მოამზადონ მასალები ბიზნესის დაზვერვისთვის, მიზნობრივი რეკლამირებისთვის და მომხმარებლისთვის უკეთესი მომსახურების გაწევისთვის. ქუქი – ფაილების საშუალებით ჩვენს ვებ-გვერდს შეუძლია გაგიცნოთ და ვებ – გვერდზე თქვენი შემდეგი ვიზიტი გახადოთ უფრო მარტივი და მოსახერხებელი.

თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ან მიიღოთ ვებ-გვერდის ქუქი – ფაილები ნებისმიერ დროს თქვენს ბრაუზერში პარამეტრების გააქტიურებით. ამასთან, თუ ქუქი-ფაილებს გამორთავთ, ვებ-გვერდის ყველა ფუნქციამ შეიძლება არ იმუშაოს ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო.
ამ ტექნოლოგიების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ აგრეთვე https: ///allaboutcookies.org

Solars Re-Energy Group ზოგადად იყენებს 5 კატეგორიის ქუქი-ფაილებს: არსებითი, ფუნქციური, ანალიტიკური, სარეკლამო, სოციალური მედიის ქუქი-ფაილებს.

აუცილებელი Cookies

ეს ქუქი – ფაილები აუცილებელია ვებ – გვერდის ფუნქციონირებისთვის. ეს უზრუნველყოფს გვერდებზე ნავიგაციას და გვეხმარება თქვენი მონაცემების უსაფრთხოდ დაცვაში. ამ ქუქი-ფაილების გარეშე ვებ-გვერდი არ იმუშავებს ისე, როგორც ჩვენ გვსურს.

ფუნქციური Cookies

ფუნქციური ქუქი – ფაილები საშუალებას გვაძლევს თვალყური ვადევნოთ ვიზიტებს და ტრაფიკის წყაროებს. ისინი გვეხმარებიან იმის გარკვევაში, რომელი გვერდებია ყველაზე ნაკლებად პოპულარული და აგრეთვე, იმის გაგებაში, თუ როგორ მოძრაობენ სტუმრები ვებ-გვერდის გარშემო. ამ ქუქი – ფაილების შეგროვებული ინფორმაცია აგრეგირებულია და, შესაბამისად, ანონიმურია.

მათ ასევე საშუალება აქვთ გააუმჯობესონ ვებ-გვერდის ფუნქციონირება და უზრუნველყონ პერსონალიზაცია. მათი დაინსტალირება შესაძლებელია ჩვენ მიერ ან მესამე პირების მიერ.

ანალიტიკური Cookies

ანალიტიკური ქუქი – ფაილები აგროვებენ ინფორმაციას ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ და საშუალებას გვაძლევენ გავაუმჯობესოთ მისი მუშაობა. აგრეთვე, ისინი გვაძლევენ შესაძლებლობას, ვნახოთ ვებ-გვერდის ზოგადი ნიმუშები და არა კონკრეტული პირის მიერ მისი გამოყენება. ჩვენ ვიყენებთ ინფორმაციას ანალიტიკური ქუქი – ფაილებიდან ვებ-გვერდის ტრაფიკის გასაანალიზებლად.

სარეკლამო Cookies

სარეკლამო ქუქი-ჩანაწერები დაყენებულია ჩვენი რეკლამირების სამართავად. ეს ქუქი – ფაილები აგროვებს ინფორმაციას ამ ვებ-გვერდზე და სხვა ვებ-გვერდზე თქვენი საქმიანობის შესახებ, რათა მიზნობრივი რეკლამა მოგაწოდოთ. ამ ქუქი – ფაილების გამოყენება შესაძლებელია კონკრეტული რეკლამის ჩვენების შესამცირებლად და სარეკლამო კამპანიის ეფექტურობის გასაზომად. სარეკლამო ქუქი-ფაილების საშუალებით შეგროვებული ინფორმაცია შეიძლება შეგროვდეს უშუალოდ Solars Re-Energy Group- ის მიერ ან მესამე მხარის მიერ (რეკლამის განმთავსებლები და მათი სარეკლამო სერვერები).

სოციალური მედიის ქუქი-ფაილები

სოციალური ქსელის ქუქი – ფაილები საშუალებას გაძლევთ მარტივად იმოქმედოთ Facebook– თან, LinkedIn– სა და Twitter– თან. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ამ ქუქი – ფაილებს და ისინი არ გვაძლევს სოციალური მედიის ანგარიშებზე წვდომას.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მესამე მხარის ქუქი-ფაილების საშუალებით შეგროვებული პირადი ინფორმაცია ექვემდებარება მესამე მხარის კონფიდენციალურობის / ქუქი-ფაილების წესებს და არა ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

ქუქი-ფაილების თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაზე დარჩენის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, არის თუ არა ისინი "მუდმივი" თუ "სესიური". სესიის ქუქი – ფაილები თქვენს მოწყობილობაზე დარჩება მხოლოდ მანამ, სანამ არ შეწყვეტთ ვებ-გვერდის მონახულებას. მუდმივი ქუქი – ფაილები თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაზე რჩება, სანამ ისინი არ ამოიწურება ან წაიშლება.

თქვენს კომპიუტერში ან მოწყობილობაზე ქუქი-ფაილების თავდაპირველ განთავსებამდე, ჩვენ წარმოგიდგენთ ბანერს, რომლითაც გსურთ მიიღოთ ქუქი-ფაილების განთავსება ან უარყოთ. თანხმობის შემთხვევაში თქვენ საშუალებას მოგვცემთ მაქსიმალურად მოგაწოდოთ გამოცდილება და მომსახურება. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ქუქი-ფაილების განთავსებაზე, თუ ეს არ არის მკაცრად საჭირო.
შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ქუქი-ფაილების პარამეტრები, თუ არ გამორიცხავთ ქუქი-ფაილების განთავსებას.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ბრაუზერის პარამეტრების გააქტიურებით, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს თქვათ უარი ან მიიღოთ cookies. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბრაუზერის კონფიგურაცია ქუქი-ფაილების განთავსების მიღებისას, შეგატყობინოთ ქუქი-ფაილის გაგზავნის ან ქუქი – ფაილის უარყოფის შესახებ.

თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები თქვენს მოწყობილობაზე ქუქი – ფაილების უარყოფასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მოწყობილობის მწარმოებელს.

საკონტაქტო ინფორმაცია

იმ შემთხვევაში თუ გსურთ:

 შეაჩერეოთ Solars Re-Energy Group- ისგან მარკეტინგის მასალების მიღება და / ან აუკრძალეთ თქვენი ინფორმაციის გამოყენება, რომელიც მიაწოდეთ; გააუქმოთ თქვენი თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე; გამოიყენოთ თქვენ პირად მონაცემებზე წვდომის უფლება

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ან თქვენი ინფორმაციის გამოყენებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემულ მისამართზე. ჩვენ ყოველთვის მოხარული ვართ, თქვენინ გამოხმაურებით.

Solars Re-Energy Group

უკრაინა+38-073-977-27-27ელ.ფოსტა: puorg.sralos%40eciffo